Zpět

Aktuality

3. 6. 2022 CD: Svou chvíli. Upoutávka jednou z písní cyklu Martina Brunnera na texty VěK. Hrají SOČR, Martin Brunner a Vít Křišťan, zpívá Markéta Foukalová. Vydává Animal Music, česky.
19:30 hod. 6. 6. 2022 Čtení: Věra Koubová: Sebrané květy Selmy Merbaumové v kontrapunktu k veršům Hanuše Bonna (VěK + Markéta Potužáková + Přemysl Rut + Daniela Fischerová čtení; Přemysl Rut klavír) v rámci pravidelných překladatelských setkání "Bubeníků" v kavárně Montmartre, vždy první pondělí v měsíci, Řetězová 7, Praha 1, česky.
19:30 hod. 4. 4. 2022 Čtení: Daniela Fischerová: Magie řeči a řeč magie (VěK + Markéta Potužáková + Hana Kofránková hrají tři čarodějnice ze Shakespearova Macbetha) v rámci pravidelných překladatelských setkání "Bubeníků" v kavárně Montmartre, vždy první pondělí v měsíci, Řetězová 7, Praha 1, česky.
od cca 8:40 hod. 12. 3. 2022 Rozhlasový pořad: Z Čech až na konec světa a zpět. Rozhovor Petra Šmída s VěK o Selmě Merbaumové na stanici Vltava, celodenní záznamy, česky.
od 19:30 hod. 10. 2. 2022 Rozhlasový záznam koncertu: Svou chvíli. Hudební skladba Martina Brunnera na texty VěK, Jazz Poetry v DOXu. Hrají SOČR, Martin Brunner a Vít Křišťan, zpívá Markéta Foukalová, na stanici Vltava, celodenní záznamy, česky.
od 10. 2. 2022 Video: Podzim. Báseň Friedricha Nietzscheho čte VěK. Filmová produkce Miloš Bláha, YouTube, česky.
od 8. 2. 2022 Video: Ve snění hrůza nezačne. Rozhovor Petra Borkovce s VěK o Selmě Merbaumové na YouTube, česky.
od 15. 11. 2021 Video: Světlo za mřížemi. Zhudebněná báseň VěK. Hraje Martin Brunner, zpívá Markéta Foukalová, česky.
2021 Překlad: Selma Merbaumová, Sebrané květy, Martínkovice, Opus, česky a německy.
11:30 hod. 16. 10. 2021 Rozhlasový pořad: Knižní pól.. Setkání s knihami napříč prostorem a časem. Připravuje Blanka Stárková, Vltava.
po 10:00 hod. 25. 9. 2021 Nástupní řeč: ke zvolení VěK členkou Saské akademie umění v Drážďanech. Slovo o genderování a antirasistických náhražkách pojmů v současné němčině. Sály hotelu Bilderberg Bellevue, německy.
17:30 hod. 8. 7. 2021 Čtení: Sebrané květy Selmy Merbaumové. (1924-1942), v rámci festivalu Šrámkova Sobotka.
od 9. 2. 2021 Pořad: Průvodkyně mladých básníků.
2020 Překlad: Friedrich Nietzsche, Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci, Praha, oikoymenh.
2020 Překlad: Hugo von Hofmannsthal, Kdokoli, Praha, Opus.
cca 2020 Nahrávka: ze svých překladů Huga von Hofmannsthala, Richarda Pietrasse, Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky a Franze Wurma čte VěK v edici autorského čtení Hlasy, cd 50 minut, nakladatelství Triáda, česky.
17:00 hod. 5. 8. 2020 Přednáška: třetí z cyklu tří přednášek o Franzi Kafkovi a jeho díle: Kouzlo malých textů, ve Společnosti Franze Kafky, Široká 14, Praha 1, česky.
17:00 hod. 8. 7. 2020 Přednáška: druhá z cyklu tří přednášek o Franzi Kafkovi a jeho díle: Život pod taktovkou slova, ve Společnosti Franze Kafky, Široká 14, Praha 1, česky.
17:00 hod. 10. 6. 2020 Přednáška: první z cyklu tří přednášek o Franzi Kafkovi a jeho díle: Žena, nebo psaní?, ve Společnosti Franze Kafky, Široká 14, Praha 1, česky.
18:00 hod. 25. 2. 2020 Hudební čtení: za spolupůsobení Gileada Mishoryho (klavír: Mozart a Janáček) a Urse Heftricha s VěK (čtení) bude představen český básník Vladimír Holan, jak vychází v dvojjazyčných českoněmeckých Sebraných spisech v Universitním nakladatelství Winter v Heidelberku. Vyslanectví ČR v Berlíně, Wilhelmstr. 44, převážně německy.
17:00 hod. 25. 11. 2019 Hudební čtení: Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho, básně a klavírní skladby Friedricha Nietzscheho. Vystoupí klavíristka Michaela Řeřichová, přednes VěK, Pardubice, Divadlo D29, ul. Anežky České 29, převážně česky.
19:00 hod. 21. 10. 2019 Hudební čtení: za spolupůsobení Gileada Mishoryho (klavír) a Urse Heftricha s VěK (čtení) bude představen v Praze český básník Vladimír Holan, jak vychází v dvojjazyčných českoněmeckých Sebraných spisech v Universitním nakladatelství Winter v Heidelberku. Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo nám. 18, Praha, převážně německy.
18:30 hod. 14. 6. 2019 Hudební čtení: za spolupůsobení Gileada Mishoryho (klavír) a Urse Heftricha s VěK (čtení) bude představen v Augsburgu český básník Vladimír Holan, jak vychází v dvojjazyčných českoněmeckých Sebraných spisech v Universitním nakladatelství Winter v Heidelberku. C. Bechstein Centrum Augsburg, Halderstr. 16, převážně německy.
červen 2019 Esej překladatele: Pod střechou na střeše, Plav, měsíčník pro světovou literaturu 4/2019, VěK píše o překládání Franze Wurma, česky.
červen 2019 Sbírka poezie: Z půllitrové pěny / Schaum aus der Halben, dvojjazyčná bibliofilie Luboše a Michaely Drtinových, s 6 linoryty Luboše Drtiny, náklad 43 číslovaných výtisků, česky a německy.
od června 2019 Video: Kafkamorphosis, anglicky s arménskými titulky, cca 50 minut o Franzi Kafkovi od Hermine Virabyan.
18:00 hod. 14. 5. 2019 Hudební čtení: Jiří Slíva přečte a na kytaru zahraje své Kafkorismy, VěK přednese esej Šikmé světlo humoru Franze Kafky, Centrum Franze Kafky, Široká 14, Praha, česky.
19:00 hod. 22. 3. 2019 Hudební čtení: za spolupůsobení Gileada Mishoryho (klavír) a Urse Heftricha s VěK (čtení) bude představen na lipském knižním veletrhu český básník Vladimír Holan, jak vychází v dvojjazyčných českoněmeckých Sebraných spisech v Universitním nakladatelství Winter v Heidelberku. Letní sál v Bachově archívu, Thomaskirchhof 15/16, Lipsko, převážně německy.
prosinec 2018 Překlad: Friedrich Nietzsche, Dionýské dithyramby a jiné básně, nové, upravené, dvojjazyčné vydání, Praha, oikoymenh.
od 24. 10. 2018 Interview: iLiteratura, Tápavě padá list, s Marií Voslářovou mluví VěK o překládání literatury, česky.
od 6. 9. 2018 Internet, Arte: Prag und Kafka, video, německy a francouzsky. 13 minut o Franzi Kafkovi od Ursuly Wernly, kromě jiného rozhovory s VěK, k dispozici do 6. 9. 2020.
červenec 2018 Překlad: Franz Wurm, Král na střeše / König auf dem Dach, poéma o téměř 2000 verších, německo-české vydání, Praha, Triáda.
květen 2018 Překlad do němčiny: Vladimír Holan, Předposlední, 11. svazek dvojjazyčného vydání sebraných spisů Vladimíra Holana Vladimír Holan, Gesammelte Werke, Das Vorletzte / Předposlední, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit.
duben 2018 Reedice: Friedrich Nietzsche, Lidské, příliš lidské, v jednom svazku, Praha, oikoymenh.