Zpět

Aktuality

cca 2020 Překlad: Friedrich Nietzsche, Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci, Praha, oikoymenh.
25. 2. 2020 Hudební čtení: za spolupůsobení Gileada Mishoryho (klavír: Mozart a Janáček) a Urse Heftricha s VěK (čtení) bude představen český básník Vladimír Holan, jak vychází v dvojjazyčných českoněmeckých Sebraných spisech v Universitním nakladatelství Winter v Heidelberku. Vyslanectví ČR v Berlíně, Wilhelmstr. 44, převážně německy.
cca 2019 Nahrávka: ze svých překladů Huga von Hofmannsthala, Richarda Pietrasse, Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky a Franze Wurma čte VěK v edici autorského čtení Hlasy, cd 50 minut, nakladatelství Triáda, česky.
17:00 hod. 25. 11. 2019 Hudební čtení: Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho, básně a klavírní skladby Friedricha Nietzscheho. Vystoupí klavíristka Michaela Řeřichová, přednes VěK, Pardubice, Divadlo D29, ul. Anežky České 29, převážně česky.
červen 2019 Esej překladatele: Pod střechou na střeše, Plav, měsíčník pro světovou literaturu 4/2019, VěK píše o překládání Franze Wurma, česky.
červen 2019 Sbírka poezie: Z půllitrové pěny / Schaum aus der Halben, dvojjazyčná bibliofilie Luboše a Michaely Drtinových, s 6 linoryty Luboše Drtiny, náklad 43 číslovaných výtisků, česky a německy.
od června 2019 Video: Kafkamorphosis, anglicky s arménskými titulky, cca 50 minut o Franzi Kafkovi od Hermine Virabyan.
prosinec 2018 Překlad: Friedrich Nietzsche, Dionýské dithyramby a jiné básně, nové, upravené, dvojjazyčné vydání, Praha, oikoymenh.
od 24. 10. 2018 Interview: iLiteratura, Tápavě padá list, s Marií Voslářovou mluví VěK o překládání literatury, česky.
od 6. 9. 2018 Internet, Arte: Prag und Kafka, video, německy a francouzsky. 13 minut o Franzi Kafkovi od Ursuly Wernly, kromě jiného rozhovory s VěK, k dispozici do 6. 9. 2020.
červenec 2018 Překlad: Franz Wurm, Král na střeše / König auf dem Dach, poéma o téměř 2000 verších, německo-české vydání, Praha, Triáda.
květen 2018 Překlad do němčiny: Vladimír Holan, Předposlední, 11. svazek dvojjazyčného vydání sebraných spisů Vladimíra Holana Vladimír Holan, Gesammelte Werke, Das Vorletzte / Předposlední, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit.
duben 2018 Reedice: Friedrich Nietzsche, Lidské, příliš lidské, v jednom svazku, Praha, oikoymenh.