Zpět

Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho

komponovaný dialog písní a básní filosofa

Nietzsche nalezl pro své umělecké nadání nejrůznější vyjadřovací prostředky. Jeho hudebnost ho přivedla až k vlastnímu komponování, intenzivní cit pro jazyk pak k básnění. Přirozeně se jeho talent nejplněji rozvinul ve filosofii, umění jasného a současně dramatického myšlení. Nietzschova poezie představuje jeho zbásněnou, zhuštěnou filosofii. Pořad poskytuje vzorek Nietzschových talentů: jeho písňové skladby, většinou na německé texty jiných básníků, taktéž kompozice klavírní a dále jeho verše z knihy Dionýské dithyramby a jiné básně, které roku 1998 dvojjazyčně vydalo nakladatelství Aurora. Hodinový program obsahuje celkem 30 čísel, z nichž skladby interpretuje  mezzosopranistka Olga Černá a klavíristka Marie Vigilante a texty Věra Koubová. Program existuje v německé a české verzi a byl proveden na několika místech:

Praha 2000 - Goethe-Institut
Oberschützen 2000 - Kulturní dům (Rakousko)
Graz 2001 - Karl-Franzens-Universität (Rakousko)
Freiburg/Breisgau 2002 - Katolická akademie (Německo)
Basel 2002 - Paedagogium (Švýcarsko)
Weimar 2003 - Altenburg (Německo)
Praha 2006 - nahrávka pro rozhlasovou stanici Vltava
Pardubice 2019 - Divadlo D29 (VěK a klavíristka Michaela Řeřichová)