Zpět

Sekera na zamrzlé moře v nás

literárně-hudební pořad o „žitém“ psaní Franze Kafky

Koncipovaný pořad o celistvosti, jednotě a propojení spisovatelství a života u Franze Kafky na komentovaných příkladech nejen z děl, deníků a korespondence, nýbrž i ze vzpomínkových textů současníků je rozčleněn do tří oddílů, ve kterých se hovoří 1) o setkávání, 2) o myších a jiných národech 3) o dopisech jednajících. Literárnímu celku dodává hudební rámec Duo č. 1 pro housle a violoncello od Bohuslava Martinů v podání violoncellisty Lukáše Pospíšila a houslisty Petra Bendy. Pořadem provází Věra Koubová.

Praha 2007 - Centrum Franze Kafky
Praha 2008 - nahrávka pro rozhlasovou stanici Vltava
Praha 2011 - Dům U kamenného zvonu, s Janem Zvěřinou
Písek 2017 - Kavárna Psychiatrické léčebny, se Zuzanou Šebkovou