Zpět

Don Juan (ve vlastním podání)

literárně-hudební prezentace

Pořad představuje stejnojmennou novelu význačného současného rakouského autora Petera Handka z roku 2004, která roku 2006 vyšla v českém překladu v nakladatelství Prostor. Po krátkém úvodu, jenž posluchače zasvětí do příběhu, výstavby a některých dalších souvislostí tohoto jazykově, literárně i psychologicky přitažlivého díla, následuje komponované pásmo ukázek textu (ve verzi české, německé nebo i kombinované, k dispozici je i text tištěný vždy v druhé řeči) a preludií skladatelů Oliviera Messiaena, Sergeje Rachmaninova, Clauda Debussyho a Franka Martina. Opakovaný erotický motiv z novely se v pořadu osamostatnil do melodramatického refrénu, propojujícího jednotlivé textové i hudební obrazy. Posluchači mají příležitost nejen poznat v kostce jedno z nejnovějších děl moderní literatury a okusit zvuk preludií světových skladatelů; pořad zároveň nabízí možnost nahlédnout klasickou postavu Dona Juana novým, netradičním pohledem Petera Handka. Pro přibližně hodinový pořad vybrala, přeložila a texty přednáší VěK, hudbu vyhledala a na klavír interpretuje Marie Vigilante.

Praha 2007 - Rakouské kulturní forum
Praha 2008 - nahrávka pro rozhlasovou stanici Vltava