Zpět

Z jazyka do jazyka

Překlady
Amann, Jürg Kafka. Esej slovem a obrazem (Kafka. Wort-Bild-Essay), Archa, Zlín 2011
Ball, Hugo Flametti aneb O dandysmu chudých (Flametti oder Vom Dandysmus der Armen), rubato, Praha 2016
Ball, Hugo Tenderenda fantasta (Tenderenda der Phantast), rubato, Praha 2016
Bichsel, Peter Dětské příběhy (Kindergeschichten), in: Návštěva ve Švýcarsku, Odeon, Praha 1986
Fall, Susanne Terezín, ráj mezi lágry (etwa: "Theresienstadt. Ein Paradies unter Lagern"), Revolver Revue, Praha 2015
Figal, Günter Hermeneutická svoboda (Vom Schweigen der Texte; Für eine Philosophie von Freiheit und Streit), in: Parva Philosophica, FÚ AV ČR, Praha 1994
Fink, Eugen Zahrada Epikurova (Epikurs Garten), in: Oáza stěstí, Mladá fronta, Praha 1992
Handke, Peter Don Juan, ve vlastním podání (Don Juan, erzählt von ihm selbst), Prostor, Praha 2006
Velký pád (Der Grosse Fall), Rubato, Praha 2013
Heftrich, Urs Nietzsche v Čechách (Nietzsche in Böhmen), Hynek, Praha 1999
Hofmannsthal, Hugo von Kdokoli. Hra o umírání bohatého muže (Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes), přeloženo pro inscenaci Divadla na Vinohradech a FOK, s hudbou a zpěvy Jeana Sibelia a Franka Martina, Praha 2015
Holan, Vladimír Dem Asklepios einen Hahn (Asklépiovi kohouta), s několika překlady od Franze Wurma, 10. sv. dvojjazyčných sebraných spisů Gesammelte Werke von Vladimír Holan, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2015
Das Vorletzte (Předposlední), 11. sv. dvojjazyčných sebraných spisů Gesammelte Werke von Vladimír Holan, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2018
Jandl, Ernst scény ze skutečného života (szenen aus dem wirklichen leben), in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Fra, Praha 2005
Gigant (Der Gigant), in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Fra, Praha 2005
chroptění mony lisy (das röcheln der mona lisa), in: Ernst Jandl, Friederike Mayröckerová, Experimentální hry, Fra, Praha 2005
pro rozhlas nastudoval roku 2007 režisér Miroslav Buriánek
Jardine, Anja Jen pět minut, Ruce od křídy (Nur fünf Minuten, Kreidehände, povídky), in: Revolver Revue 79, Praha 2010
Kafka, Franz Deníky 1913-1923 (Tagebücher), in: Dílo Franze Kafky 8, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1998
Deníky z cest (Reisetagebücher), in: Dílo Franze Kafky 9, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1999
Topič (Der Heizer), in: Povídky, Dílo Franze Kafky 1, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1999
Dopisy Mileně (Briefe an Milena), in: Dílo Franze Kafky 12, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001
Nezvěstný (Der Verschollene), in: Dílo Franze Kafky 4, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2004
Dopisy přátelům a jiná korespondence (Briefe an die Freunde und andere Korrespondenz), in: Dílo Franze Kafky 13, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2007
Kolb, Renate Der Apfelbaum. Jabloň (Der Apfelbaum, Kinderbuch in Versen, zweisprachig), dvojjazyčná dětská kniha ve verších, Herget Verlag, Wesslingen 2013
Kumpfmüller, Michael Nádhera života (Die Herrlichkeit des Lebens), Mladá fronta, Praha 2012
(Cena Mladé fronty za překlad, Praha 2013)
(Vstup do "Síně slávy" Obce překladatelů, Praha 2013)
Nietzsche, Friedrich Radostná věda (Fröhliche Wissenschaft), Československý spisovatel, Praha 1992
2. vydání Votobia, Olomouc 1996
3. opravené vydání Aurora, Praha 2001
Mimo dobro a zlo (Jenseits von Gut und Böse), Aurora, Praha 1996
(tvůrčí odměna Českého literárního fondu a Obce překladatelů Praha 1997)
2. vydání 1998, 3. vydání 2003
Dionýské dithyramby a jiné básně (Dionysos-Dithyramben und andere Gedichte), Aurora, Praha 1998
(tvůrčí odměna Českého literárního fondu a Obce překladatelů Praha 1999),
nové, upravené vydání oikoymenh, Praha 2018
Genealogie morálky (Zur Genealogie der Moral), Aurora, Praha 2002
dotisk 2007
(Celanovo stipendium Institutu pro vědy o člověku Vídeň 1998)
(Cena Nadace Roberta Bosche Berlín 1999)
Ranní červánky (Morgenröthe), Aurora, Praha 2004
dotisk 2007
O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním (Von der Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne), oikoymenh, Praha 2007, 2010, 2017
Lidské, příliš lidské (Menschliches, Allzumenschliches), oikoymenh, Praha, 1. díl 2010, 2. díl 2012
(Vstup do "Síně slávy" Obce překladatelů, Praha 2013)
Pozdní pozůstalost I. (1885-1887) S konkordancí ke kompilaci Vůle k moci (Der Wille zur Macht) z let 1906 a 1911 (Später Nachlass. Mit Konkordanz zur Kompilation Der Wille zur Macht aus den Jahren 1906 und 1911), oikoymenh, Praha, 2020
Pozdní pozůstalost II. (1887-1889) S konkordancí ke kompilaci Vůle k moci (Der Wille zur Macht) z let 1906 a 1911 (Später Nachlass. Mit Konkordanz zur Kompilation Der Wille zur Macht aus den Jahren 1906 und 1911), oikoymenh, Praha, 2020
Novalis Zázračná hra světa (Aphorismenauswahl), Odeon, Praha 1991
Patočka, Jan Evropa a doba poevropská (Europa und Nacheuropa), Lidové noviny, Praha 1992
Pietrass, Richard Tanec smrti (Totentanz. Gedichtzyklus), in: Revolver Revue 52, Praha 2003
Poslední podoba (Letzte Gestalt. Gedichtzyklus), in: Revolver Revue 56, Praha 2004
Z lemu snu. Traumsaum (Traumsaum. Gedichtzyklus, zweisprachig), Edice Revolver Revue, sv. 65, dvojjazyčně, Praha 2012
(Cena Magnesia litera za překladovou knihu, Praha 2013)
(Vstup do "Síně slávy" Obce překladatelů, Praha 2013)
Rilke, Rainer Maria Narcis (Narziss. Ein Gedicht), in: Revolver Revue 51, Praha 2003
Schopenhauer, Arthur O spisovatelství a stylu (Über Schriftstellerei und Stil, Über Lesen und Bücher, Über Sprache und Wörter), Hynek, Praha 1994
Wurm, Franz Rozevřená Fuga (Hundstage, Trotzspuren, 53. Gedichtsammlung), Prostor, Praha 2004
(Cena Josefa Jungmanna za rok 2004, Praha)
Ticho, cele (Die Stille, ganz), in: A2, Praha 2007/9, Praha 2007
rozhlasová realizace 2007
Král na střeše (König auf dem Dach), poéma, dvojjazyčně, Triáda, Praha 2018
Modré pomeranče aneb Oko Pallas Athény. Segmenty obcházení poezie (Blaue Orangen oder Das Auge der Pallas Athene. Segmente eines Umgangs um Dichtung), in: Revolver Revue 73, Praha 2008
rozhlasová realizace 2008
Zschokke, Matthias Pozvání (Die Einladung, divadelní hra), in: Revolver Revue 80, Praha 2010