Zpět

Za snímkem snímek

Fotografická témata
Místo děje pouliční příběhy z devadesátých let
Nesmrtelní:smrtelní Sterbliche:Unsterbliche hroby českých, německých a židovských osobností na území bývalé „Bohemie“
kolem přelomu tisíciletí
Konference scény a portréty z kolokvií, sympozií, disputací, konferencí z počátku třetího tisíciletí
Fotoeseje dlouhodobě sbírané události
Portréty obrazy tváří z minulého i nového věku
Ilustrace fotografie v duchu literárních děl
Fantom cyklus světelných příběhů
Triptychy ilustrace ilustrací

Výstavy
Mezi zdmi 1994 Praha - Rubín
Tváře s příběhy 1995 Praha - Modřanská knihovna
Nesmrtelní:smrtelní Sterbliche:Unsterbliche 2001 Freiburg - Katolická akademie (Německo)
2001 Praha - Goethe-Institut
2001 Wuppertal - Universita (Německo)
2002 Jena - Universita (Německo)
2002 Erfurt - Michaeliskirche a Thüringer Staatskanzlei (Německo)
2003 Düsseldorf - Gerhart-Hauptmann-Haus (Německo)
2004 Weinberg - zámek (Rakousko)
Místo děje 2003 Praha - Černý kůň Lucerna
Mezi sebou 2004 Praha - Černý kůň Lucerna
Za mrtvé stromy 2006 Kaliště - Mahlerův dům
Psí víno 2007 Pejškovna
Vidiny Paměti 2008 Vídeň - IWM (Rakousko)
Zkouškové období aneb Plaveme 2010 Pejškovna
Psí víno 2010 Praha - Písecká brána
Odečítání z povrchu 2010 Bern - "raum" (Švýcarsko)
Jan Věk 2011 Vyšný u Českého Krumlova - Hájenka
Odečítání z povrchu 2011 Praha - Centrum Franze Kafky
Zkřížené cesty 2012 Brno - Café 99
Odečítání z povrchu 2015 Heidelberg - Německo-Americký Institut (Německo)
Odečítání z povrchu 2016 Plzeň - Evropský dům

Publikace
Nesmrtelní:smrtelní Sterbliche:Unsterbliche (obrazová kniha) Steffen Höhne + VěK
Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2001 (88)
distribuce oikoymenh
Místo děje ukázky v časopise Host 7/2003 (16)
Nesmrtelní:smrtelní (výstava) ukázky v Revolver Revue 55/2004 (14)
Událost a nepředmětnost (disputace k filosofii Ladislava Hejdánka)
ukázky v Reflexi 28/2005 (8)
Nekonečnost konečnosti (disputace k filosofii Ivana Chvatíka 2005)
ukázky na adrese Evangelické teologické fakulty (8)
Hledání literárních dějin v diskusi (konference) ukázky ve Scholares, Paseka 2006 (8)
Návrh ilustrací k povídkám Jiřího Weila (ilustrace) ukázky v Revolver Revue 65/2006 (7)
„ich bleibe. ihr geht“ (fotoesej) Transit 33, Vídeň 2007 (9)
GedächtnisGesichte (fotoesej) Transit 35, Vídeň 2008 (9)
Osmdesátiny (kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba Trojana 2007)
ukázky na adrese Evangelické teologické fakulty (9)
O nejvyšších rodech (disputace o Platónově dialogu Sofistés 2009)
ukázky na adrese Evangelické teologické fakulty (16)
Masák a partner Fotografická prezentace architektonického ateliéru
Viz webovou stránku Masák a partner
Psí víno (Ilustrace k novele Anny Blažíčkové)
Triáda, Praha 2010 (10)
Kafka (Ilustrace k eseji Jürga Amanna)
Archa, Zlín 2011 (14)
Filosofie Lidského, příliš lidského (Ilustrace k souboru filosofických esejů a záběry z kolokvia ke vzniku knihy)
Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011 (14)
Čekání v zástupu (Ilustrace ke sbírce povídek Anny Blažíčkové)
Triáda, Praha 2014 (9)
Duše zrcadlo (Ilustrace ke knize studií Lenky Karfíkové ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi)
Triáda, Praha 2016 (10)
Trochu jiné mámy (Portréty k rozhovorům Petry Maťové s mladými ženami, jež jejich zdravotní postižení neodradilo od mateřství)
knižně v nakladatelství Host, Brno cca 2017 (8)
Knižní obálky soubor fotografií VěK použitých na obálky knih