Zpět

Literární a literárně-hudební pořady pro rozhlasovou stanici Vltava

A jsou krásnější básně, které nenapíši (prem. 4. 2. 2006 22.45, repr. 4.6. 2011 22:45)
Hilde Dominová v básních a dopisech jiné básnířce ve Světě poezie

Nesmrtelní:smrtelní (repr. 4. 11. 2007 9:30)
Dušičkové pásmo pro rozhlasový pořad Souzvuk

Tanec smrti (prem. 29. 10. 2005 23:45)
Richard Pietrass, básnický cyklus německého autora pro Svět poezie

Šetřit slova (prem. 29. 4. 2006 23:00)
Doris Runge, básně německé autorky pro Svět poezie

Ticho, cele
Poema Franze Wurma

Tvůj čtenář, tvůj opětovný pachatel (prem. 7. 10. 2006 23:00)
Poezie německé básnířky Uljany Wolf pro Svět poezie

Slovem stižený (prem. 23. 10. 2004 22:45 )
Básnické pásmo Franze Wurma pro Svět poezie

„...A já vlastně vůbec nemiluji Tebe...“ - Franz Kafka
Literárně hudební skladba s úvodním slovem pro Souzvuk

Skrytá tvář Friedricha Nietzscheho (repr. 15. 11. 2009 9:30)
Komponovaný dialog písní a básní filosofa pro Souzvuk

Don Juan (ve vlastním podání) (prem. 13. 1. 2008 9:30)
Literárně hudební prezentace novely Petera Handka pro Souzvuk

Psí víno (prem. 9. 12. 2007 9:30)
Koláž z poetické prózy Anny Blažíčkové pro rozhlasový Souzvuk

Dopisy přátelům (DFK 13)
Prezentace posledního svazku sebraných spisů Franze Kafky v Souzvuku

Maurice s kuřetem (prem. 25. 5. 2008 9:30)
Představení románu současného švýcarského autora Matthiase Zschokka v Souzvuku

17 věcí – Eleonore Frey
Prezentace lyrické prózy současné švýcarské autorky

Král na střeše (prem. 5. 1. 2008 22:45)
Ukázky z poémy Franze Wurma pro Svět poezie

Modré pomeranče (prem. 29. 6. 2008 20:00)
Přednáška Franze Wurma o básnění pro pořad Schůzky s literaturou

O tyto hrozny zažehnáš smutek (prem. 10. 1. 2009 22:45)
Verše rakouského básníka Joachima Guntera Hammera pro pořad Svět poezie

Poutník Josef Bohuslav Foerster (prem. 25. 1. 2009 9:30)
Literární črty a písně skladatele k jeho 150. výročí narození pro pořad Souzvuk

Pruský Ikarus (prem. 3. 10. 2009 22:45)
Verše německého písničkáře Wolfa Biermanna pro pořad Svět poezie

Oslava kulaté cifry (prem. 23. 10. 2010 22:45)
Verše německých básníků k devadesátinám Ludvíka Kundery pro pořad Svět poezie

Psaní je zázračná sladká odměna... (prem. 4. 4. - 29. 4. 2011 12:50, repr. vždy 22:45 a 5:50)
Dvacet desetiminutových čtení ve všední den. Komentované listování dopisy Franze Kafky česky a německy

Friedrich Nietzsche o státě (prem. 13. - 17. 6. 2011 10:00)
Pětice čtení z knihy Lidské, příliš lidské, z kapitoly Pohled na stát, od Friedricha Nietzscheho pro pořad Psáno kurzívou

Všechna tíže mizí (prem. 5. 1. 2013 22:45)
Básně pražského židovského autora Hanse Wernera Kolbena pro pořad Svět poezie

Teď něco ze života (prem. 6.- 17. 1. 2014 11:30)
Desetidílné čtení z memoárové knihy Anny Blažíčkové pro pořad Osudy; čte Eliška Balzerová v režii Markéty Jahodové, vybráno VěK

V zaniklých říších (prem. 10. 5. 2014 22:45)
"Středoevropské" básně německého autora Jörga Berniga pro pořad Svět poezie

Mezi břehy kráčíme my nazí druzí (prem. 7. 11. 2015 22:45)
výběr z básní německé básnířky Kerstin Beckerové pro pořad Svět poezie

Rozcestníky kaštanových listů (prem. 19. 12. 2015 22:45)
výběr z básní rakouského autora Knuta Schaflingera pro pořad Svět poezie

Rovinám rodným náleží písně mé (prem. 2. 9. 2018 17:00)
Kompozice z tvorby polabských židovských básníků Camilla Hoffmanna, Franze Janowitze, Hanse Janowitze a Rudolfa Fuchse pro pořad Souzvuk