Zpět

Aktuality

cca 2020 Překlad: Friedrich Nietzsche, Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci, Praha, oikoymenh.
cca 2019 Nahrávka: ze svých překladů Huga von Hofmannsthala, Richarda Pietrasse, Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky a Franze Wurma čte VěK v edici autorského čtení Hlasy, cd 70 minut, nakladatelství Triáda, česky.
cca 2018 Překlad: Friedrich Nietzsche, Dionýské dithyramby a jiné básně, nové, upravené, dvojjazyčné vydání, Praha, oikoymenh.
9. 11. 2018 Esej: Šikmé světlo humoru Franze Kafky, napsala a čte VěK během festivalu Literární Františkovy Lázně, tamtéž, německy i česky.
od 24. 10. 2018 Interview: iLiteratura, Tápavě padá list, s Marií Voslářovou mluví VěK o překládání literatury, česky.
od 6. 9. 2018 Internet, Arte: Prag und Kafka, video, německy a francouzsky. 13 minut o Franzi Kafkovi od Ursuly Wernly, kromě jiného rozhovory s VěK, k dispozici do 6. 9. 2020.
červenec 2018 Překlad: Franz Wurm, Král na střeše / König auf dem Dach, poéma o téměř 2000 verších, německo-české vydání, Praha, Triáda.
květen 2018 Překlad do němčiny: Vladimír Holan, Předposlední, 11. svazek dvojjazyčného vydání sebraných spisů Vladimíra Holana Vladimír Holan, Gesammelte Werke, Das Vorletzte / Předposlední, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit.
duben 2018 Reedice: Friedrich Nietzsche, Lidské, příliš lidské, v jednom svazku, Praha, oikoymenh.