Zpět

Aktuality

18:00 hod. 7. 6. 2018 Čtení: Jörg Bernig představí texty, které zčásti vznikly v Praze a o Praze jednají (česky čte jeho překladatelka VěK). Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, Praha, německy i česky.
červen 2018 Překlad: Franz Wurm, Král na střeše / König auf dem Dach, poéma o téměř 2000 verších, německo-české vydání, Praha, Triáda.
květen 2018 Překlad do němčiny: Vladimír Holan, Předposlední, 11. svazek dvojjazyčného vydání sebraných spisů Vladimíra Holana Vladimír Holan, Gesammelte Werke, Das Vorletzte / Předposlední, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit.
duben 2018 Reedice: Friedrich Nietzsche, Lidské, příliš lidské, v jednom svazku, Praha, oikoymenh.
cca 2019 Překlad: Friedrich Nietzsche, Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci, Praha, oikoymenh.