Zpět

Aktuality

17:00 hod. 22. 2. 2018 Beseda: Místo na Slunci. O překládání promluví radní Jan Losenický s VěK v hospodě U Slunce, Kadaň, Mírové náměstí, u radniční věže.
začátek 2018 Překlad: Franz Wurm, Král na střeše / König auf dem Dach, poéma o téměř 2000 verších, německo-české vydání, Praha, Triáda.
jaro 2018 Překlad do němčiny: Vladimír Holan, Předposlední, 11. svazek dvojjazyčného vydání sebraných spisů Vladimíra Holana Vladimír Holan, Gesammelte Werke, Das Vorletzte / Předposlední, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, vyd. Urs Heftrich a Michael Špirit.
jaro 2018 Reedice: Friedrich Nietzsche, Lidské, příliš lidské, v jednom svazku, Praha, oikoymenh.
cca 2019 Překlad: Friedrich Nietzsche, Rozpracované dílo. Podklady pro Vůli k moci, Praha, oikoymenh.